Ring til os 24 / 7
41 77 77 80

Brandskade

Til at styre vores skader, har vi inden for brand, vand, hærværk m.m. 3 projektledere med mange års erfaring. De holder altid kunderne i fokus og hjælper både dem og skadelidte/medlem igennem den proces en skade medfører.

I forbindelse med brandskade tilbyder Cura A/S bl.a. assistance til:

  • Korrosionsbeskyttelse
  • Opsamling af slukningsvand
  • Affugtning
  • Afdækning
  • Nedpakning / Afhentning af indbo
  • Rensning og renovering af indbo
  • Nedrivning / rengøring af bygning
  • Reetablering af bygning

Cura A/S begrænser skaderne ved en hurtig og effektiv indsats og dermed reducerer skadeomkostningerne og på sigt nedsætter gennemsnitsskadeprocenten.

Cura A/S håndterer både bygning og indbo / løsøre.

Projektleder Flemming Sørensen</

41 77 77 89fs@curaskade.dk

Projektleder Søren Hansen</

41 77 77 96sh@curaskade.dk

Projektleder Morten Kristensen</

24 25 24 30mk@curaskade.dk

Kontakt os

Udfyld formularen for at kontakte os!