Ring til os 24 / 7
41 77 77 80

Hvem er vi

 • CURA A/S tilbyder alle former for skadebehandling og tager hånd om den
  styring der skal til, for at komme igennem forløbet på den mest
  professionelle måde.
 • Vi sørger for skadeopgørelse, rapportering samt dokumentation til
  forsikringsselskaberne.
 • Vi kvalitetssikrer opgaven via. fotoregistrering samt løbende
  kvalitetskontrol.
 • Vi besigtiger skaden og holder en løbende kommunikation mellem
  skadelidte/medlemmer, håndværkere, ejendomsadministrationer samt
  forsikringsselskaber m.m.
 • Vi opretter og registrerer alt på skaderne.
 • Cura A/S benytter Nav2015 som styrings program.

Cura A/S har nu været på det danske skadeservice marked siden 2012 og i den tid
har vi formået at slå vores navn fast, både inden for forsikringsbranchen,
kommuner, hospitaler, boligselskaber samt industrien. Vores succes skyldes, at
vores kunder har fået tillid til os og vores måde at håndtere de mange skader
på, inden for brand, vand, skimmel m.m. Idé grundlaget for vores koncept er
baseret på:

 • Styring
 • Uddannelse
 • Dokumentation
 • Kvalitetssikring
 • Kommunikation

Til at styre vores skader, har vi inden for brand, vand, hærværk m.m., mange
erfarne projektledere der har mange års erfaring og som altid holder kunderne i
fokus og hjælper både vores kunder og skadelidte/medlem igennem den proces en
skade medfører.

Økonomichef Claus Johansen

På en teoretisk baggrund som merkonom i regnskab er Claus ansat til at
varetage selskabets økonomi. Claus har arbejdet i branchen siden 1992 som
regnskabs- og økonomichef med speciale i driftsøkonomi og med procesudvikling.
41 96 67 72cj@curaskade.dk

Salgschef Jerzy Wroblewski

Med en baggrund som eksam. Assurandør fra forsikringsakademiet og med en
erfaring inden for skadeservicebranchen siden 1992, har Jerzy et stort kendskab og netværk i branchen.
Jerzys arbejdsområder er salg samt projektstyring.
41 77 77 87jaw@curaskade.dk

HR chef/Driftschef Bettina Manniche

Med sin erfaring fra skadeservice branchen siden 1995,
kombineret med den brede og fundamentale indsigt i medarbejderressourcer,
fungerer Bettina til dagligt som HR chef. Desuden har Bettina opgaver der dækker konceptopbygning, proces – og uddannelseskoordination m.m.
41 77 77 78bmm@curaskade.dk

Storkundechef Flemming Sørensen

Flemming har slået sine folder i branchen siden 1995.
Der har han med sin omfattende erfaring og kendskab skabt sig et stort netværk
og har i dag ansvaret som primær kontakt samt projektleder for vores største kunder.
41 77 77 89fs@curaskade.dk

Sagsbehandler Teresa Teschl

Teresa har opbygget erfaring og ydet professionel service i skadeservicebranchen siden 2015.
Til dagligt har Teresa det koordinerende overblik over sagsbehandlingen, kommunikationen ind og ud af huset samt formidlingen af opgaver til vores teknikere og projektledere.
Uddannelsesmæssig baggrund i sociologi, fra Aalborg Universitet.
41 77 77 84tmt@curaskade.dk

Sagsbehandler Kenneth Meistrup

Kenneth kommer med en baggrund inden for salg, service og marketing. Det daglige arbejde består i sagsbehandling, administration samt
bookninger til vores teknikere og projektledere.
Derudover arbejder Kenneth med udvikling af WEB og marketing.
Uddannet inden for It og marketing.
41 77 77 97km@curaskade.dk

Projektleder Carina Baadsgaard Christensen

Carina har ledelsesmæssig baggrund i servicebranchen. Til dagligt fungerer Carina som projektleder på alle typer af skadesager.
Med sin uddannelsesmæssige baggrund som teknisk tegner, gør Cura A/S specielt godt brug af hendes overblik og gode forståelse på området inden for bygningssager.
41 77 77 96cbc@curaskade.dk

Projekt- og driftsleder Morten Kristensen

Til dagligt er Morten driftsleder med det overordnede ansvar for Administrationen i Cura A/S.
Morten arbejder derudover med intern procesoptimering og fungerer som projektleder på alle typer af sager.
24 25 24 30mk@curaskade.dk

Projektleder Susanne Gravlund

Susanne har en bred erfaring inden for branchen, som hun har opbygget siden 1988 med håndtering af løsøre / indbo samt
taksering.
24 29 78 32sg@curaskade.dk

Projektleder Steven Engberg Langtoft

Steven kommer til Cura A/S med en omfattende viden om konstruktion og byggeteknik, grundet sin erfaring fra byggebranchen.
Ydermere har Steven 8 års erfaring fra servicebranchen samt erfaring fra skadeservicebranchen siden 2018. Steven er projektleder på primært løsøre, men håndterer også alle typer af sager inden for bygning.
24 29 05 17sel@curaskade.dk

Driftsleder for sanitører Patrick Ingemann Drescher

Patrick har været en del af branchen siden 2011 som sanitør og fugttekniker.
Desuden har Patrick omfattende erfaring med organisering og planlægning fra tidligere lignende stillinger.
41 77 77 81pid@curaskade.dk

Bogholderiassistent Malene Primdorf

Malene kommer med en bred erfaring inden for kontorarbejde og bogholderi.
Malene er uddannet kontorassistent fra 2013.
24 25 54 31mnp@curaskade.dk

Vi udvikler vores koncept løbende og optimerer de forskellige processer, så vi
kan blive endnu dygtigere og fremsynet. Derfor har vi nu i et stykke tid
arbejdet på at udvikle vores koncept inden for skimmelopgaver og fugtskader. Vi
har foretaget indkøb af de bedste måleredskaber til endnu bedre løsning af
opgaverne. Udstyr alene kan naturligvis ikke gøre det, så vi har derfor ansat
mange erfarne og dygtige teknikere, der hver især er eksperter inden for deres
fagområde. Vores fugt– og skimmelafdeling har en bred vifte af kompetente
sanitører med mange år i branchen, til udførelse af alle typer opgaver, lige fra
skimmelsanering, nedbrydning af skadede bygningsdele, til opsætning af
affugtning. Dette gælder alt fra simple rumaffugtninger, til specifikke
koncentrerede konstruktionsaffugtninger.

Chef for fugtafdelingen Nicky Wojciechowski

Nicky har arbejdet i branchen siden 2010 hvor han primært har beskæftiget sig med fugtrelateret skadeservice.
Fra tidligere ansættelser medbringer Nicky en stor viden om processtyring og kontrol samt ledelseserfaring.
24 29 78 35nw@curaskade.dk

Fugttekniker Carsten Kure Rasmussen

Har været i branchen siden 2015 hvor han har beskæftiget sig med fugt.
41 77 77 79ckr@curaskade.dk

Fugttekniker Ken Hartmann Mardahl

Ken kommer til Cura A/S med en baggrund inden for service og har fungeret som projektleder i 15 år.
Ken har erfaring med skadeservicebranchen siden 2010, hvor beskæftigelsen som fugttekniker hos Cura A/S primært drejer sig om fugtmålinger, omfangsrapporter mm.
24 29 05 19khm@curaskade.dk

Fugttekniker Bo Lunding

Har været i branchen siden år 2000 hvor han har beskæftiget sig med fugt.
24 29 78 38bl@curaskade.dk

Fugtteknikker Stig Horsbøl

Har siden 1994 været i skadeservicebranchen, hvor det primære fokus har været på fugt.
24 29 78 33stho@curaskade.dk

Direktør Henrik Madsen

Henrik har ledelseserfaring fra det Danske Forsvar igennem 24 år, er ansat som adm. Direktør og har arbejdet med skadeservice siden 1990.
Henrik ser frem til at møde nuværende samt kommende kunder i Cura A/S.
41 77 77 90hm@curaskade.dk


“Et af mine fokus områder er Cura´s medarbejdere, for kun her igennem, kan
vi gøre vores kunder til første prioritet.”

Henrik Madsen
Direktør

Kontakt os

Udfyld formularen for at kontakte os!