Ring til os 24 / 7
41 77 77 80

Hvem er vi

 • CURA A/S tilbyder alle former for skadebehandling og tager hånd om den
  styring der skal til, for at komme igennem forløbet på den mest
  professionelle måde.
 • Vi sørger for skadeopgørelse, rapportering samt dokumentation til
  forsikringsselskaberne.
 • Vi kvalitetssikrer opgaven via. fotoregistrering samt løbende
  kvalitetskontrol.
 • Vi besigtiger skaden og holder en løbende kommunikation mellem
  skadelidte/medlemmer, håndværkere, ejendomsadministrationer samt
  forsikringsselskaber m.m.
 • Vi opretter og registrerer alt på skaderne.
 • Cura A/S benytter Nav2015 som styringsprogram.

Cura A/S har nu været på det danske skadeservice marked i over 5 år og i den tid
har vi formået at slå vores navn fast, både inden for forsikringsbranchen,
kommuner, hospitaler, boligselskaber samt industrien. Vores succes skyldes, at
vores kunder har fået tillid til os og vores måde at håndtere de mange skader
på, inden for brand, vand, skimmel m.m. Idé grundlaget for vores koncept er
baseret på:

 • Styring
 • Uddannelse
 • Dokumentation
 • Kvalitetssikring
 • Kommunikation

Til at styre vores skader, har vi, inden for brand, vand, hærværk m.m., mange
erfarne projektledere der har mange års erfaring og som altid holder kunderne i
fokus og hjælper både vores kunder og skadelidte/medlem igennem den proces en
skade medfører.

Økonomichef Claus Johansen

På en teoretisk baggrund som merkonom i regnskab er Claus ansat til at
varetage selskabets økonomi. Har fungeret 18 år i branchen som henholdsvis
regnskabs- og økonomichef med speciale i driftsøkonomi og procesudvikling
41 96 67 72cj@curaskade.dk

Salgschef Jerzy Wroblewski

Med en baggrund som eksam. Assurandør fra forsikringsakademiet og med en
erfaring inden for skadeservice branchen igennem 14 år. Jerzys arbejdsområder
er salg samt projektstyring.
41 77 77 87jaw@curaskade.dk

HR chef Bettina Manniche

Med en erfaring fra skadeservice branchen igennem 22 år. Bettina fungerer som
HR chef med opgaver som koncept opbygger, proces – og uddannelseskoordinator,
HR m.m.
41 77 77 78bmm@curaskade.dk

Administrativ chef og projektleder Flemming Sørensen

Har 23 års erfaring inden for branchen både omkring løsøre og bygning samt har
kørt som løsøre taksator i 3 år.
41 77 77 89fs@curaskade.dk

Sagsbehandler Teresa Teschl

Med en brancheerfaring på 3 år yder Teresa en professionel service.
41 77 77 84tmt@curaskade.dk

Projektleder Søren Hansen

Har 4 års erfaring inden for branchen både omkring løsøre og bygning.
Derudover har Søren været ansat inden for beredskabet
41 77 77 96sh@curaskade.dk

Projektleder Morten Kristensen

Løsøre og bygning.
24 25 24 30mk@curaskade.dk

Projektleder Susanne Gravlund

Har 28 års erfaring inden for branchen med håndtering af løsøre / indbo samt
taksering
24 29 78 32sg@curaskade.dk

Vi udvikler vores koncept løbende og optimerer de forskellige processer, så vi
kan blive endnu dygtigere og fremsynet. Derfor har vi nu i et stykke tid
arbejdet på at udvikle vores koncept inden for skimmelopgaver og fugtskader. Vi
har foretaget indkøb af de bedste måleredskaber til endnu bedre løsning af
opgaverne. Udstyr alene kan naturligvis ikke gøre det, så vi har derfor ansat
mange erfarne dygtige teknikkere, der hver især er eksperter inden for deres
fagområde. Vores fugt– og skimmelafdeling har en bred vifte af kompetente
sanitører med mange år i branchen, til udførelse af alle typer opgaver, lige fra
skimmelsanering, nedbrydning af skadede bygningsdele, til opsætning af
affugtning. Dette gælder alt fra simple rumaffugtninger, til specifikke
koncentrerede konstruktionsaffugtninger.

Skimmel-/Fugttekniker Rasmus Stripp

Har været i branchen siden 2002 hvor han har været inde over alle genrer i
skadeservice men de seneste 6 år har han koncentreret sig om fugt og særligt
skimmel. Vores vision i skimmelafdelingen er at holde os opdateret, særligt
med materialer og dermed kunne tilbyde kunderne en løsning der passer til
deres behov. Skimmel er for mange en ukendt faktor og vi vil, gennem
oplysninger og gennemsigtighed løse de udfordringer, som sammenspillet mellem
kunde, skadelidte/medlem og skadeservice giver.
41 77 77 81rss@curaskade.dk

Fugttekniker Nicky Wojciechowski

Har været i branchen siden 2010 hvor han har beskæftiget sig med fugt.
24 29 78 35nw@curaskade.dk

Fugttekniker Carsten Kure Rasmussen

Har været i branchen siden 2015 hvor han har beskæftiget sig med fugt.
41 77 77 79ckr@curaskade.dk

Fugttekniker Lars Juhl Jensen

Uddannet Tømrer og bygningskonstruktør
Har været i branchen siden 2015 hvor han har beskæftiget sig med fugt og skimmel
24 29 78 38ljj@curaskade.dk

Fugttekniker Martin Jørgensen

har været i branchen siden 1999 hvor han har beskæftiget sig med brandskader og de seneste 7 år som fugttekniker.
Martin er fugttekniker i Næstved centret.
24 29 05 17mj@curaskade.dk

Fugttekniker Ken Hartmann Mardahl

Har 5 års erfaring i branchen hvor han har beskæftiget sig med fugt og skimmel.
24 29 05 19khm@curaskade.dk

Fugttekniker Jonas Juul-Larsen

Har 10 års erfaring i branchen hvor han har beskæftiget sig med fugt.
24 29 05 20jjl@curaskade.dk

Direktør Henrik Madsen

Jeg selv med en ledelseserfaring fra det Danske Forsvar igennem 24 år samt 19
år i skadeservice branchen. Jeg er ansat som adm. Direktør og ser frem til at
møde nuværende samt kommende kunder i Cura A/S.
41 77 77 90hm@curaskade.dk


“Et af mine fokus områder er Cura´s medarbejdere, for kun her igennem, kan
vi gøre vores kunder til første prioritet.”

Henrik Madsen
Direktør

Kontakt os

Udfyld formularen for at kontakte os!