Ring til os 24 / 7
41 77 77 80

Hvem er vi

 • CURA A/S tilbyder alle former for skadebehandling og tager hånd om den styring der skal til, for at komme igennem forløbet på den mest professionelle måde.
 • Vi sørger for skadeopgørelse, rapportering samt dokumentation til forsikringsselskaberne.
 • Vi kvalitetssikrer opgaven via. fotoregistrering samt løbende kvalitetskontrol.
 • Vi besigtiger skaden og holder en løbende kommunikation mellem skadelidte/medlemmer, håndværkere, ejendomsadministrationer samt forsikringsselskaber m.m.
 • Vi opretter og registrerer alt på skaderne.
 • Cura A/S benytter Nav2015 som styringsprogram.

Cura A/S har nu været på det danske skadeservice marked i over 5 år og i den tid har vi formået at slå vores navn fast, både inden for forsikringsbranchen, kommuner, hospitaler, boligselskaber samt industrien.

Vores succes skyldes, at vores kunder har fået tillid til os og vores måde at håndtere de mange skader på, inden for brand, vand, skimmel m.m.

Idé grundlaget for vores koncept er baseret på:

 • Styring
 • Uddannelse
 • Dokumentation
 • Kvalitetssikring
 • Kommunikation

Til at styre vores skader, har vi, inden for brand, vand, hærværk m.m., mange erfarne projektledere der har mange års erfaring og som altid holder kunderne i fokus og hjælper både vores kunder og skadelidte/medlem igennem den proces en skade medfører.

Økonomichef Claus Johansen

På en teoretisk baggrund som merkonom i regnskab er Claus ansat til at varetage selskabets økonomi. Har fungeret 18 år i branchen som henholdsvis regnskabs- og økonomichef med speciale i driftsøkonomi og procesudvikling

41 96 67 72cj@curaskade.dk

Salgschef Jerzy Wroblewski

Med en baggrund som eksam. Assurandør fra forsikringsakademiet og med en erfaring inden for skadeservice branchen igennem 14 år.

Jerzys arbejdsområder er salg samt projektstyring.

41 77 77 87jaw@curaskade.dk

HR chef Bettina Manniche

Med en erfaring fra skadeservice branchen igennem 22 år.

Bettina fungerer som HR chef med opgaver som koncept opbygger, proces – og uddannelseskoordinator, HR m.m.

41 77 77 78bmm@curaskade.dk

Administrativ chef og projektleder Flemming Sørensen

Har 23 års erfaring inden for branchen både omkring løsøre og bygning samt har kørt som løsøre taksator i 3 år.

41 77 77 89fs@curaskade.dk

Sagsbehandler Teresa Teschl

Med en brancheerfaring på 3 år yder Teresa en professionel service.

41 77 77 84tmt@curaskade.dk

Projektleder Søren Hansen

Har 4 års erfaring inden for branchen både omkring løsøre og bygning. Derudover har Søren været ansat inden for beredskabet

41 77 77 96sh@curaskade.dk

Projektleder Morten Kristensen

Løsøre og bygning.

24 25 24 30mk@curaskade.dk

Projektleder Susanne Gravlund

Har 28 års erfaring inden for branchen med håndtering af løsøre / indbo samt taksering

24 29 78 32sg@curaskade.dk

 

Vi udvikler vores koncept løbende og optimerer de forskellige processer, så vi kan blive endnu dygtigere og fremsynet.

Derfor har vi nu i et stykke tid arbejdet på at udvikle vores koncept inden for skimmelopgaver og fugtskader.

Vi har foretaget indkøb af de bedste måleredskaber til endnu bedre løsning af opgaverne.
Udstyr alene kan naturligvis ikke gøre det, så vi har derfor ansat mange erfarne dygtige teknikkere, der hver især er eksperter inden for deres fagområde.

Vores fugt– og skimmelafdeling har en bred vifte af kompetente sanitører med mange år i branchen, til udførelse af alle typer opgaver, lige fra skimmelsanering, nedbrydning af skadede bygningsdele, til opsætning af affugtning. Dette gælder alt fra simple rumaffugtninger, til specifikke koncentrerede konstruktionsaffugtninger.

Skimmel-/Fugttekniker Rasmus Stripp

Har været i branchen siden 2002 hvor han har været inde over alle genrer i skadeservice men de seneste 6 år har han koncentreret sig om fugt og særligt skimmel. Vores vision i skimmelafdelingen er at holde os opdateret, særligt med materialer og dermed kunne tilbyde kunderne en løsning der passer til deres behov.

Skimmel er for mange en ukendt faktor og vi vil, gennem oplysninger og gennemsigtighed løse de udfordringer, som sammenspillet mellem kunde, skadelidte/medlem og skadeservice giver.

41 77 77 81rss@curaskade.dk

Fugttekniker Nicky Wojciechowski

Har været i branchen siden 2010 hvor han har beskæftiget sig med fugt.

24 29 78 35nw@curaskade.dk

Direktør Henrik Madsen

Jeg selv med en ledelseserfaring fra det Danske Forsvar igennem 24 år samt 19 år i skadeservice branchen.

Jeg er ansat som adm. Direktør og ser frem til at møde nuværende samt kommende kunder i Cura A/S.

41 77 77 90hm@curaskade.dk


“Et af mine fokus områder er Cura´s medarbejdere, for kun her igennem, kan vi gøre vores kunder til første prioritet.”

Henrik MadsenDirektør

Kontakt os

Udfyld formularen for at kontakte os!